0
0

کمپین های رپورتاژ

رپورتاژ امروزه بخشی جدا نشدنی در سئو است و چنانچه به آن آشنا باشید از اهمیت آن هم میدانید. خدمات آکادمی پاراگراف برای شما تولید محتوا برای رپورتاژ، نگارش، انتشار و مشاوره برای شماست.

ما برای شما بهترین تعرفه ها را در نظر گرفته ایم. این تعرفه ها فقط به انتشار رپورتاژ محدود نمیشود و تولید محتوای یونیک لینک دهی صحیح و مشاوره را در کنار انتشار رپورتاژ خواهید داشت. پکیج های زیر مربوط به بک لینک ها و رپورتاژ هایست که برای شما طی مدت زمان گفته شده انجام میشود.

لازم به ذکر است که برای دیدن نتیجه فعالیت ها زمان بسیار مهم است و باید بین دو تا شش ماه صبر کرد.

 

لیست پکیج های رپورتاژ

 

پکیج یک

مقرون به صرفه
میلیون 2 تومان
 • رپورتاژ
 • Da بین 8 تا 20
 • تولید محتوای رپورتاژ
 • مشاوره لینک سازی
 • یک ماه
 • بدون بک لینک

پکیج دو

پکیج مناسب سایت های رقابتی
میلیون 3 تومان
 • رپورتاژ
 • مناسب با DA شما
 • تولید محتوای رپرورتاژ
 • مشاوره لینک سازی
 • یک ماه
 • بدون بک لینک

پکیج سه

پکیج مناسب سایت های رقابتی
میلیون 4 تومان
 • رپورتاژ برندینگ
 • مناسب با DA شما
 • تولید محتوای رپورتاژ
 • مشاوره لینک سازی برندینگ
 • یک ماه
 • بدون بک لینک
محبوب

پکیج چهار

پکیج پیشرفته
میلیون 5 تومان
 • رپورتاژ قدرت مند
 • برندینگ
 • تولید محتوای رپورتاژ
 • DA بالای 25
 • مشاوره لینک سازی
 • یک ماه
 • بک لینک جزئی

پکیج پنج

پکیج فوق پیشرفته
میلیون 10 تومان
 • رپورتاژ قدرت مند
 • برندینگ
 • تولید محتوای رپورتاژ
 • Da بالا
 • مشاوره لینک سازی
 • دو ماه
 • دارای بک لینک
پیشنهادی

پکیج شش

پکیج همراه با بک لینک
میلیون 20 تومان
 • رپورتاژ قدرت مند
 • برندینگ
 • تولید محتوای رپورتاژ
 • DA بالا
 • مشاوره لینک سازی قبل و بعد از پروژه
 • دو ماه
 • دارای بک لینک گسترده

پروسه و فعالیت های خدمات رپورتاژ و بک لینک متفاوت است و با توجه به نیاز خود پکیج مناسب را انتخاب کنید. در صورت نیاز به هردو پکیج میتوانید از پکیج رپورتاژ و بک لینک استفاده کنید.

بخش زیادی از هزینه های شما صرف رپورتاژ میشود.

لطفا پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید